JULTAL AV FÖRBUNDET AKTIVA SENIORERS ORDFÖRANDE

För Dig som vill se och höra Aktiva Seniorers nya Förbundsordförande kommer här en länk där ni kan lyssna till hans jultal. Jultalet innehåller bl a framtidsvisioner för förbundet under 2021.