EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (General data protection
regulation, GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL. Den nya
förordningen träder i kraft 25 maj 2018.

För dig som medlem i Aktiva Seniorer Gävle innebär det inga förändringar.

Uppgifter sparas i vårt medlemsregister där vi eftersträvar att för varje medlem
hålla följande uppgifter aktuella:

- För- och efternamn
- Gatu- och postadress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Året då du blev medlem

Vi lämnar inte ut uppgifter från vårt medlemsregister till tredje part.

E-postadressen är viktig för att vi skall kunna ge våra medlemmar 
fortlöpande information.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns om dig i vårt medlemsregister,
skall du kontakta föreningens ordförande.