Aktiva Seniorer Gävle

Bli medlem i Aktiva Seniorer Gävle

Bli medlem i Aktiva Seniorer Gävle

Hjärtligt välkommen till oss. 

Medlemskap i vår förening innebär goda möjligheter att få gemenskap och finna nya vänner. Vi har intressanta föredrag, utflykter och resor. Gå gärna in på ARKIVBILDER i menyn "AKTIVA SENIORER GÄVLE" för att få en uppfattning om vår verksamhet. Medlemskort kommer inte att utfärdas då medlemskontroll görs på annat sätt vid varje möte/fest.

 För frågor ring vår kassör Lars Edling tel. 070-552 54 81.

För att bli medlem betalar du årsavgiften 150:- till Aktiva Seniorers plusgirokonto 32 08 88-1 och lämnar namn, adress, telefonnummer och helst e-postadress (om du har och använder sådan). E-post använder vi för att snabbt kunna gå ut med meddelanden och erbjudanden. Medlemsförsäkringen gäller från betalningsdatum.


Captcha image 3699Captcha image 7994Captcha image 5032Captcha image 2458