Aktiva Seniorer Gävle

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (General data protection regulation, GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL. Den nya förordningen trädde i kraft 25 maj 2018.
För dig som medlem i Aktiva Seniorer Gävle innebär det inga förändringar.
Uppgifter sparas i vårt medlemsregister där vi eftersträvar att för varje medlem hålla följande uppgifter aktuella:

- För- och efternamn
- Gatu- och postadress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Året då du blev medlem

Vi lämnar inte ut uppgifter från vårt medlemsregister till tredje part.
E-postadressen är viktig för att vi skall kunna ge våra medlemmar fortlöpande information.
Om du vill veta vilka uppgifter som finns om dig i vårt medlemsregister, skall du kontakta föreningens ordförande.