Kalender

Båtresa till Åland
Tisdag, 21. Maj 2019, 07:30 - 17:00
Träffar : 68
Avresa från Gävle Resecentrum kl 07:30 och hemkomst ca 17:00.
Pris 219:- kr.
Bindande anmälan senast 7/5 till Margareta Åsberg tel 072-322 14 23, gärna sms.
Betalning senast 14/5 till plusgiro 32 08 88-1.
Maxantal 30 st.
Plats Sala