Årsmötet leddes med bravur av Anita Gustafsson inför 69 närvarande medlemmar. En mindre höjning av årsavgiften beslutades, från 150:- till 200:- samt att styrelsen utökades något till sju ordinarie och två suppleanter. Ny ordförande är Margareta Åsberg som tidigare varit styrelsemedlem i några år.
Traditionsenlig underhållning av uppskattade Lirakvartetten samt semla till kaffet fullbordade ett väl genomfört årsmöte.