Hem » Föreningen » Personuppgifter

Personuppgifter

Dina personuppgifter/GDPR

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (General data protection regulation, GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL. Den nya förordningen trädde i kraft 25 maj 2018.
För dig som medlem i Aktiva Seniorer Gävle innebär det inga förändringar.
Uppgifter sparas i vårt medlemsregister där vi eftersträvar att för varje medlem hålla följande uppgifter aktuella:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Gatu- och postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Året då Du blev medlem

Vi lämnar inte ut uppgifter från vårt medlemsregister till tredje part mer än de samarbetspartners som kräver det, t ex ABF för att vi ska kunna söka kursbidrag eller de resebolag vi anlitar och som kräver det.
E-postadressen är viktig för att vi skall kunna ge våra medlemmar fortlöpande information.
Om du vill veta vilka uppgifter som finns om dig i vårt medlemsregister, skall du kontakta föreningens ordförande.

GDPR gäller även för hantering av foton.
Vi tar bilder på våra event men aldrig porträttfoto om inte personen är tillfrågad och vi taggar inga foton med namn om inte personerna är tillfrågade och godkänt detta.