Hem » Program » Enkät angående fortsatta aktiviteter i Aktiva Seniorer

Enkät angående fortsatta aktiviteter i Aktiva Seniorer

Enkät angående fortsatta aktiviteter i Aktiva Seniorer

Styrelsen har arbetat fram ett förslag hur våra aktiviteter kan se ut under kommande vår. Vi presenterar förslaget här så att Du kan ta del av det.
Aktiviteter som står under respektive rubrik är exempel på innehåll vi tänkt oss. Dina egna åsikter skriver Du in i sista rutan på enkäten.

Här ovan har vi angett några exempel på teman för månadsmöten. Kryssa för alla alternativ som intresserar just Dig. Har Du något helt annat ämnesområde som Du tycker skulle vara intressant så skriver Du det i rutan för "Egna önskemål"
Vi anger här några exempel på teman för enklare aktiviteter som inte kräver några större förberedelser: Bio SF alternativt Bio 7an. Äta ute: Enklare restaurang/"Fine dining"/PUB-kväll. Studiecirklar - ange vad Du vill att studiecirkeln ska handla om. Dessa aktiviteter kan komma att anordnas med kort varsel och kommer inte att finnas med planerade datum i programmet.
Vi tänker oss studiebesök på företag eller funktioner i Gävle. Ex: Lokalradion/SVT. Ge gärna förslag, även på sådana som vi redan besökt, det kommer ju nya medlemmar hela tiden som inte var med förra gången, eller medlemmar som inte hade tillfälle att delta när det anordnades.
Här vill vi att Du kryssar i vilka alternativ av resor Du kan tänka Dig. Dvs kan Du tänka Dig att övernatta, eller åka utomlands etc. I ruta nr 5 nedan skriver Du in förslag på resmål. I den rutan kan Du också skriva vad som helst som har med önskemål om vår verksamhet att göra, som skulle göra att Du gärna deltar i våra aktiviteter.