Hem » Program » Bokningsregler

Bokningsregler

Regler för bokning/anmälan till aktiviteter

Anmälan ska i första hand göras via föreningens officiella mailadress, aktivaseniorergefle@outlook.com
Anmälan ska innehålla följande uppgifter för samtliga deltagande personer du vill anmäla:

– Aktuell aktivitet
– Namn
– Telefonnummer
– För kurser anges även personnummer

Om Du inte använder dator kan Du anmäla Dig via sms eller telefon till de personer som anges som anmälningsmottagare för resp. aktivitet. ”Först till kvarn” gäller!

Respektera sista anmälningsdatum annars riskerar du att din anmälan inte beaktas.

Du kan anmäla dig även om aktiviteten är fullbokad. Väntelista upprättas och vid återbud kontaktas de som står på väntelistan i tur och ordning.
Om du får förhinder, kontakta den bokningsansvarige senast dag före sista anmälningsdag – det kanske finns någon på väntelista som vill överta platsen. Återbetalning av avgift sker endast om någon övertar platsen. 

Vid betalning utanför aktiviteter som månadsmöten och/eller fester är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Betala i rätt tid, annars riskerar du att förlora din plats. Pengarna skall finnas på föreningens konto den dag som angetts som senaste betalningsdag om betalning inte skall ske i aktivitetens lokal.

Vid för få anmälningar kan en aktivitet ställas in.

Eftersom föreningen kommer att belastas för kostnader där vi förbeställd mat m.m. kommer person/er att vid sena återbud och återbud utan godtagbar anledning bli betalningsskyldig/a för det belopp som utgör entré- eller anmälningsavgift såvitt inte ersättare ordnas.

Ytterligare aktiviteter kan aktualiseras. Även ändring i utbudet kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall vid månadsmöten, på föreningens hemsida och/eller via e-post/SMS.

För vidare information, var vänlig kontakta vår ordförande:

Kenneth Wennberg – kemigrafen50@gmail.com