2020-03-03 Månadsmöte inklusive Årsmöte

Under årsmötet deltog 62 medlemmar.
 Synd nog hade en av medlemmarna i LIRA-kvartetten blivit sjuk så underhållningen uteblev.
Årsmötet genomfördes enligt konstens alla regler under ledning av årsmötets ordförande Anita Gustavsson som svingade klubban galant.
Det beslutades att styrelsen skulle minskas med två deltagare, så nu består styrelsen av sju medlemmar. Vi kunde tyvärr inte locka några nya styrelsemedlemmar till styrelsen så övriga sju kvarstår på sina poster.
Ing-Marie Olofsdotter och Karin Belin avtackades för gott arbete under sina två år i styrelsen.
Mötet avslutades med kaffe och semla.

Kommer reportage från vårfesten så småningom.
Festen var trevlig och de som kom verkade glada över att vi genomförde den.

Årsmötesprotokollet hittar ni under rubriken ”Föreningen” i övre listen på denna sida.