2020-10-06 Månadsmöte i oktober INSTÄLLT

Även om det verkar lossna på en del håll vad gäller sammankomster så ser vi inte att det gäller våra föreningssammankomster så tyvärr måste vi även i oktober ställa in månadsmötet.
Vi får fortsätta att ta en månad i taget och se hur saker o ting utvecklar sig.
Styrelsen önskar er en skön höst med mycket utomhusvistelse!