2019-10-01 Månadsmöte

Ordförande Margareta Åsberg inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt att presentera styrelsens medlemmar eftersom vi vet att vi hade flera nya medlemmar sedan förra mötet.
Därefter informerade hon om att vi höjer medlemsavgiften för 2020 till 200 kr. (Utförligare info finns under rubriken ”Bli medlem”) här på hemsidan.
Då det inte var så många som anmält sig till höstfesten tog ordförande också upp frågeställningen om medlemmarna vill behålla festtillfällena vår och höst eller om vi ska hitta på ngt annat istället, t ex en teaterresa.
Medlemmarna i vår förening har också möjlighet att få lyssna på geriatrikläkaren Yngve Gustavsson under ett föredrag som ABF anordnar, anmälan kunde göras under mötet.

Därefter hälsades dagens föreläsare, Stefan Söderberg, välkommen.
Stefan är pensionerad sjökapten och började arbeta till sjöss i mitten på 60-talet. Han berättade om hur han gått från jungman till sjökapten och vilka vedermödor man kan råka ut för på vägen samt vilket ansvar man har som överstyrman och kapten. Det var många spännande moment att lyssna till, alla kanske t ex inte visste att det är någon av styrmännen som har hand om sjukvården ombord. (Det är en fördel att ha opererat bort blindtarmen innan man går till sjöss……….)
Stefan har företrädesvis arbetat inom Walleniusrederiet och även fått äran att göra några av båtarnas jungfruresor. Dvs hämtat ut båten från varvet där de byggts och ansvarat för dess första resa. Stefan gick i pension 2013.

Antalet andäktigt lyssnande deltagare på mötet var 72.