2019-11-05 Månadsmöte

Informationen från Ordförande Margareta Åsberg denna gången var att vi håller på och sätter samman vårens program för Aktiva Seniorer och att vi då gärna vill ha tips om era önskemål om t ex musikartister, föreläsare, resor etc. Några förslag skrevs på lapparna på borden och dem har vi samlat in och kommer att gå igenom men ni kan närsomhelst när ni kommer på en bra idé maila den till styrelsen på föreningens mailadress.

Anders Johansson som har haft hand om travbesöken efterlyser också en efterträdare då han vill befrias från detta uppdrag nu. Anders introducerar Dig som vill ta uppdraget och presenterar Dig för de personer på travet som Du behöver ha kontakt med.

Föreläsare denna gången var Ulf Kriström som berättade om Gävles gator, torg och en del historier om äldre byggnader.

Därefter presenterade föreningens web-administratör, Lottie, den nya hemsidan som vi arbetat med en stor del av sommaren och hösten. Det kan forfarande finnas en del detaljer som kanske inte har rättats så om ni ser något ni inte tycker stämmer så är ni välkomna med mail till föreiningens mailadress.

Sista aktiviteten för hösten blir Lucia på månadsmötet 3/12.