2019-12-03 Månadsmöte

Ordförande Margareta Åsberg informerade om att styrelsen nu jobbat klart med vårprogrammet och det gått till tryckeriet.  När programmen kommer från tryckeriet kommer det att skickas ut till alla medlemmar. 
Det kommer i er brevlåda i slutet av december och det läggs också ut på hemsidan.

Vi startar vårens månadsmöten 14/1 med musikunderhållning.

88 förväntansfulla medlemmar kom för att se Gävle Lucia.
Tyvärr var deras program kortare än det brukar vilket var synd eftersom de sjöng vackert!

Mötet avslutades med kaffe och julsmörgås.

God Jul och Gott nytt år önskar styrelsen!