Hej alla vänner i Aktiva Seniorer

Sommar,sommar,sommar……….

Hösten väntar runt hörnet och i styrelsen blickar vi framåt och jobbar för fullt med höstens program. Det läggs ut på hemsidan i mitten av augusti och skickas ut till er via mejl eller brev. Då kommer också besked om lokal för våra medlemsmöten.

Det blir en del förändringar för föreningen eftersom Söders Källa har arrenderat ut lokalen vi brukar vara i så den går inte att hyra längre.
Vi har tittat på lokaler som kan vara lämpliga för vår verksamhet med tanke på tillgänglighet, läge och pris. För samtliga lokaler ser vi att det blir dyrare än tidigare.
Tyvärr så innebär det att vi måste höja entréavgiften till 100 kr för medlemmar och 140 kr för icke medlemmar.

Det första månadsmötet blir den 7/9, entréavgift 100 kr för medlemmar och 140 kr icke medlemmar.
”Grannarna” underhåller med musik och sång.
Det blir vinlotteri och lotterna kostar fortfarande fem kronor.
Vi utgår från att ni som kommer till våra möten är fullt vaccinerade.

För att locka nya medlemmar till föreningen har styrelsen beslutat att redan nu erbjuda er medlemskap resten av 2021 t.o.m. 2022 för 200 kr.
Peppa gärna era vänner att gå med i föreningen!

Uteaktiviteter i sommar:
– Boule vid Regementsparken fredagar kl 10
– Bangolf i Boulognern 30/6, 14/7 och 28/7, alla dagar kl 11.00

Styrelsen ser fram emot att få träffa er igen till hösten och önskar er alla en fortsatt skön sommar.

Margareta Åsberg
Ordförande